top of page

Meget Kort Curriculum Vitae for

Esben Byskov

Civilingeniør, Ph.D, Dr.Techn. 

Professor Emeritus, Bygningstekniske Beregninsgsmetoder

Esben Byskov er født 14. Juli1941.

Esben Byskov taler dansk og amerikansk engelsk.

1965–98 var Esben Byskov ansat ved DTU, Danmarks Tekniske Universitet, senest som docent.

1998–2007 var Esben Byskov professor ved AAU, Aalborg Universitet.

I 1975–76 var Esben Byskov gæsteforsker ved Harvard University.

I 1985 var Esben Byskov gæsteprofessor ved University of Texas at Austin.

Esben Byskov har deltaget med foredrag i mange internationale kongresser, især i USA og Canada.

Undervisning Startet af Esben Byskov

1967 Første danske kursus i brudmekanik. Hvornår revner konstruktioner?

1972 Første danske kursus i FEM (Finite Element Metoden).


         Hvor meget deformeres en konstruktion, og hvor store er spændingerne i en konstruktioner?

1992 Første danske kursus i moderne stabilitetsteori med hensyntagen til efterbulingsopførsel og følsomhed over for unøjagtigheder.

         For hvilken belastning falder en konstruktion omkuld?
         Hvor meget betyder unøjagtigheder i denne sammenhæng?

Anden Undervisning Givet af Esben Byskov
Esben Byskov har undervist i et utal af kurser vedrørende teori for bærende konstruktioner.

Esben Byskovs Andre Aktiviteter

Især ved DTU har Esben Byskov været medlem af og undertiden formand for en mængde udvalg og råd.

Væsentligste artikler af Esben Byskov

Allerede i halvfjerdserne regnedes artiklen [1] som en klassiker, fordi var original og derfor banebrydende.  Dette ses blandt andet af, at den citeredes særlig ofte, hvilket medførte, at den som en af 16 artikler blev udvalgt blandt de ca. 800, der var udgivet i tidsskriftets første 20 år, se [2]. Selv nu, halvtreds år efter dens udgivelse, citeres artiklen hver uge.

Den teori og beregningsmetode, der udvikles i artiklen [3] har dannet grundlag for adskillige forskeres karriere.

I [4] benyttes et simpelt middel til at klare et vanskeligt beregningsmæssigt problem.

Bøger af Esben Byskov

Sædvanligvis har bøger inden for kontinuummekanik været skæmmet af en sarkastisk holdning, der indebærer, at en læser, der ikke med det samme forstår alt, må være idiot, idet forfatteren selvfølgelig har udtrykt sig på forbilledlig vis. Bogen [5], der er på i alt 620 sider, bryder med denne uheldige tradition. 

På trods af en afslappet stil, bibeholdes præcisionen.

Bogen [6], som undertiden revideres, skal ses som et supplement til den gymnasiale matematikundervisning, idet forskellige matematiske emner og metoder her indføres på basis af et ønske om at løse et anvendt mekanisk problem som for eksempel beregning af deformationen af en simpel konstruktion. På den måde bliver matematik ikke kun et studie i verdensfjerne problemer.

Litteraturliste

[1]  E Byskov. The calculation of stress intensity factors using the finite element method with cracked elements. International Journal of Fracture Mechanics, 6(2):159–167, 1970.

[2]  E. Byskov. The calculation of stress intensity factors using the finite element method with cracked elements. International Journal of Fracture Mechanics, 20 th Year Reprint Issue, 26:329–337, 1984.

[3]  E. Byskov and J.W. Hutchinson. Mode interaction in axially stiffened cylindrical shells. AIAA Journal, 15(7):941–948, 1977.

[4]  E. Byskov. Smooth postbuckling stresses by a modified finite element method. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 28:2877–2888, 1989.

[5]  E. Byskov. Elementary Continuum Mechanics for Everyone. With Applications to Structural Mechanics. Solid Mechanics and Its Applications, Vol. 194. Springer, 2013. Hard copy: ISBN 978-94-007-5765-3, eBook: ISBN 978-94-007-5766-0.

[6] E. Byskov. Mekanik og Matematik. 2020. På dansk, På Internettet.

bottom of page